หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กล้วยไข่ ออกเสียง ก้วย ไข่
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยไข่
เทียบอักษรไทย
[กล้วยไข่]
ความหมาย

น.กล้วยไข่ ภาษาถิ่นเหนือออกเสียง ''ก้วยไข่'' เพราะว่า คำเมือง ไม่มีเสียงกล้ำ - กล้วยไข่ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นเดี่ยวตั้งตรงลักษณะกลม สูงประมาณ 2.5 เมตร, ใบแบบขนาน แบนยาวใหญ่ เรียกว่าใบตอง, ดอกเป็นช่อห้อยลงมาเป็นเครือ มีหัวปลีออกที่ปลายยอด ในเครือมีหวีเรียงซ้อนกันอยู่ มีดอกยาวรีเล็กๆ เรียงอยู่ในหวี และต่อมากลายเป็นผล, ผลเล็กกลมรูปรีเรียงอยู่ในหวีคล้ายพัด ผลอ่อนเปลือกสีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง เปลือกบาง เนื้อแน่นนุ่มสีครีมอมส้ม รสชาติหวาน กลิ่นหอม: กล้วยไข่ มีประโยชน์และสรรพคุณ ใช้รักษาโรคได้หลายอย่าง รับประทานเป็นผลไม้ สามารถนำไปแปรรูป และทำของหวานต่างๆ เช่น กล้วยบวชชี กล้วยเชื่อม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยไข่ (ก้ลฯวฯยไข่)