หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้วยแขก
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯแขกฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยแขก]
ความหมาย

น.กล้วยน้ำว้าชุบแป้งทอด มีแป้งข้าวเจ้า เกลือ น้ำตาล มะพร้าว เป็นส่วนผสมหลัก; ก้วยทอด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยแขก (ก้ลฯวฯยฯแขกฯ)