หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยแก่นกำ
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯแก่นฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยแก่นคำ]
ความหมาย

น.กล้วยลูกเล็กๆ ขนาดพอดีคำ มักเป็นกล้วยไข่ หรือ กล้วยนิ้วมือนาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยแก่นกำ (ก้ลฯวฯยฯแก่นฯคำฯ)