หน้าหลัก
ก้วยแก่นกำ
ก้วยแก่นกำ
ก้ลฯวฯยฯแก่นฯคำฯ
[กล้วยแก่นคำ]

น.กล้วยลูกเล็กๆ ขนาดพอดีคำ มักเป็นกล้วยไข่ หรือ กล้วยนิ้วมือนาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยแก่นกำ (ก้ลฯวฯยฯแก่นฯคำฯ)