หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยเต้ด
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯเทสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยเทส]
ความหมาย

น.มะละกอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยเต้ด (ก้ลฯวฯยฯเทสฯฯ)