หน้าหลัก
ก้วยเต้ด
ก้ลฯวฯยฯเทสฯฯ
[กล้วยเทส]

น.มะละกอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยเต้ด (ก้ลฯวฯยฯเทสฯฯ)