หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยเตี๊ยะ
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯเทยฯะ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยเทียะ]
ความหมาย

น.กล้วยสุกงอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยเตี๊ยะ (ก้ลฯวฯยฯเทยฯะ)