หน้าหลัก
ก้วยเตี๊ยะ
ก้ลฯวฯยฯเทยฯ
[กล้วยเทียะ]

น.กล้วยสุกงอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยเตี๊ยะ (ก้ลฯวฯยฯเทยฯ)