หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยเจียงฮาย
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯชยฯงรายฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยเชียงราย]
ความหมาย

น.กล้วยที่มีถิ่นกำเนิดในสิบสองปันนา นำมาปลูกในเชียงราย มีรสหอมหวาน ลูกเล็กกว่ากล้วยน้ำว้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยเจียงฮาย (ก้ลฯวฯยฯชยฯงรายฯ)