หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยสาบ
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯสาปฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยสาบ]
ความหมาย

น.กล้วยฉาบ - กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกแก่จัด หั่นเป็น ชิ้นบางๆ ทอดแล้วฉาบน้ำตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยสาบ (ก้ลฯวฯยฯสาปฯ)