หน้าหลัก
ก้วยสาบ
ก้ลฯวฯยฯสาปฯ
[กล้วยสาบ]

น.กล้วยฉาบ - กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกแก่จัด หั่นเป็น ชิ้นบางๆ ทอดแล้วฉาบน้ำตาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยสาบ (ก้ลฯวฯยฯสาปฯ)