หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยล้อยหวี
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยร้อฯยฯหีวฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยร้อยหวี]
ความหมาย

น.กล้วยร้อยหวี ภาษาถิ่นเหนือ หรือ คำเมือง เรียก ''ก้วยล้อยหวี'' มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ''กล้วยงวงช้าง'' - ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเทียมเป็นกาบหุ้มซ้อนกัน สูง 2.5-3.5 เมตร แตกกอเช่นเดียวกับกล้วยทั่วๆไป, ใบเดี่ยวรูปขนาน กว้างประมาณ 40 ซ.ม.ยาว 1.5-2.5 เมตร, ดอกออกที่ปลายต้น เป็นปลีห้อยลงมา มีงวงปลียาวเป็นพิเศษ อาจยาวถึง 2 เมตร มีจำนวนหวีมากชิดกัน, ผลเล็กเรียงเบียดกันแน่นในหวี ผลสุกสีเหลืองรับประทานได้ แต่ไม่นิยมเพราะมีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก จึงนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ; ก้วยงวงจ๊าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยล้อยหวี (ก้ลฯวฯยร้อฯยฯหีวฯ)