หน้าหลัก
ก้วยผา
ก้วยผา
ก้ลฯวฯยฯผา
[กล้วยผา]

น.กล้วยเขา - กล้วยที่ขึ้นอยู่ตามหน้าผา เป็นกล้วยโทน ไม่มีหน่อ ไม่มีเหง้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยผา (ก้ลฯวฯยฯผา)