หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยปี๋หาย
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯปีลฯหายฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยปลีหาย]
ความหมาย

น.กล้วยป่าชนิดหนึ่ง ลำต้นไม่สูง ผลเล็กกินไม่ได้ ส่วนปลีจะบานไปเรื่อยๆ จนหมดทุกกลีบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยปี๋หาย (ก้ลฯวฯยฯปีลฯหายฯ)