หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยปิ้ง
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯปิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยปิ้ง]
ความหมาย

น.กล้วยน้ำว้าสุก แต่ไม่ถึงกับงอมปิ้งไฟ ใช้กินเป็นขนม หรืออาหารว่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยปิ้ง (ก้ลฯวฯยฯปิ้งฯ)