หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้วยน้ำนม
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯนาฯํ้น฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยน้ำนม]
ความหมาย

น.กล้วยคล้ายกล้วยไข่ แต่ลูกโตกว่า รสหวาน หอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยน้ำนม (ก้ลฯวฯยฯนาฯํ้น฿มฯ)