หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้วยนิ้วมือนาง
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯนิ้วฯมืนาฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยนิ้วมือนาง]
ความหมาย

น.กล้วยผลเรียวเล็ก กลิ่นหอม รสหวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยนิ้วมือนาง (ก้ลฯวฯยฯนิ้วฯมืนาฯงฯ)