หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยทอด
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯทัอฯด
เทียบอักษรไทย
[กล้วยทอด]
ความหมาย

น.กล้วยแขก - กล้วยน้ำว้าชุบแป้งทอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยทอด (ก้ลฯวฯยฯทัอฯด)