หน้าหลัก
ก้วยค้าว
ก้วยค้าว
ก้ลฯวฯยฯฅ้าวฯ
[กล้วยฅ้าว]

น.กล้วยหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยค้าว (ก้ลฯวฯยฯฅ้าวฯ)