หน้าหลัก
ก้วยคั่ง
ก้วยคั่ง
ก้ลฯวฯยฯระฯคั่งฯ
[กล้วยครั่ง]

น.กล้วยหักมุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยคั่ง (ก้ลฯวฯยฯระฯคั่งฯ)