หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้วยก๋า
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯกา
เทียบอักษรไทย
[กล้วยกา]
ความหมาย

น.ฝรั่ง(พืช); บ่าก้วย,บ่าหมั้น ก็ว่า; ดู...บ่าก้วย

ออกเสียงล้านนา
บ่าก้วย
อักษรล้านนา
บ่าฯก้ลฯวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่ากล้วย]
ความหมาย

น.ฝรั่ง ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''บ่าก้วย หรือ บ่าก้วยก๋า''; ฝรั่ง หรือ บ่าก้วย หรือ บ่าก้วยก๋า - เป็นชื่อไม้ต้นขนาดกลาง สูง 3-5 เมตร ผิวต้นเรียบเกลี้ยง ใบหนา หยาบ ดอกเป็นช่อเล็กๆ สีขาวอมเขียวอ่อน ผลรูปทรงกลม รูปไข่ หรือรูปรี ผิวเกลี้ยง สีเขียวอ่อนหรือเขียว ผลสุกสีครีม-เหลืองอ่อน-เขียว มีเมล็ดเล็กๆ แข็ง อยู่ภายใน เนื้อในขาว รสหวาน กรอบ มีหลายพันธุ์ เช่น ฝรั่งขี้นก เวียตนาม กิมจู สาลี่ แป้นสีทอง ฝรั่งไร้เม็ด เป็นต้น; บ่าหมั้น,บ่าก้วยก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยก๋า (ก้ลฯวฯยฯกา)