หน้าหลัก
ก้วยก๋า
ก้ลฯวฯยฯกา
[กล้วยกา]

น.ฝรั่ง(พืช); บ่าก้วย,บ่าหมั้น ก็ว่า; ดู...บ่าก้วย

บ่าก้วย
บ่าฯก้ลฯวฯยฯ
[บ่ากล้วย]

น.ฝรั่ง - ชื่อไม้ต้น ผลกินได้ มีหลายพันธุ์ เช่น ฝรั่งขี้นก,ฝรั่งเวียตนาม; บ่าหมั้น,บ่าก้วยก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยก๋า (ก้ลฯวฯยฯกา)