หน้าหลัก
ก้วย
ก้ลฯวฯยฯ
[กล้วย]

น.กล้วย - ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิด บางชนิดมีเหง้าแตกกอได้ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยที่กินผลสุก เช่นกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า บางชนิดเป็นต้นเดี่ยว ไม่มีหน่อร่วมกอ เช่นกล้วยผา; โก้ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วย (ก้ลฯวฯยฯ)