หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้ม
อักษรล้านนา
ก้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้ม]
ความหมาย

ก.อาการทำให้ต่ำลง,อาการที่น้อมหลังลง เช่น ก้มหน้า,ก้มหัว,น้อมตัวลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ม (ก้฿มฯ)