หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้นแจ๊ะ
อักษรล้านนา
ก้฿นฯแชะ
เทียบอักษรไทย
[ก้นแชะ]
ความหมาย

น.ก้นเฉอะแฉะ, ก้นเปรอะ, เรียกผู้หญิงที่สำส่อนทางเพศว่า อี่ก้นแจ๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นแจ๊ะ (ก้฿นฯแชะ)