หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นแง้น
อักษรล้านนา
ก้฿นฯแง้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นแง้น]
ความหมาย

น.ก้นแอ่นโค้งไปข้างหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นแง้น (ก้฿นฯแง้นฯ)