หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้นแง่ม
อักษรล้านนา
ก้฿นฯแง่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นแง่ม]
ความหมาย

น.ชื่อแมลงตัวเล็กชนิดหนึ่ง ก้นเป็นง่ามสองแฉก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นแง่ม (ก้฿นฯแง่มฯ)