หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้นเป๋นแหลบ
อักษรล้านนา
ค่฿นฯเปนฯแหลฯบ
เทียบอักษรไทย
[ค่นเป็นแหลบ]
ความหมาย

ก.ล้มลงเป็นทิวแถว เช่น ต้นข้าวล้มเนื่องจากอุทกภัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นเป๋นแหลบ (ค่฿นฯเปนฯแหลฯบ)