หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นฮั่ว
อักษรล้านนา
ก้฿นฯร่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นรั่ว]
ความหมาย

น.ก้นทะลุ (ใช้กับภาชนะ); ใช้กับหญิงมีประจำเดือนว่า แม่ยิงก้นฮั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นฮั่ว (ก้฿นฯร่฿วฯ)