หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นหม่น
อักษรล้านนา
ก้฿นฯห่฿มฯร
เทียบอักษรไทย
[ก้นหม่น]
ความหมาย

น.ก้นสกปรกมอมแมมมีฝุ่นมีโคลนติด (มักใช้กับเด็กซน) สำ.ความประพฤติไม่เรียบร้อย,เป็นนักเลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นหม่น (ก้฿นฯห่฿มฯร)