หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นส้ม
อักษรล้านนา
ก้฿นฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นส้ม]
ความหมาย

ส.ก้นเปรี้ยว - อาการของคนตระหนี่ถี่เหนียว ไม่ยอมเสียเปรียบใคร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นส้ม (ก้฿นฯส้฿มฯ)