หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นล้ง
อักษรล้านนา
ก้฿นฯล้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นล้ง]
ความหมาย

น.เป็นคำที่ใช้บอกส่วนล่างของภาชนะว่าก้นทะลุ,ก้นเป็นรูโหว่ เช่น หม้อก้นล้ง - หม้อก้นทะลุ,หม้อที่ก้นเป็นรูรั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นล้ง (ก้฿นฯล้฿งฯ)