หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นยอกป้อด
อักษรล้านนา
ก้฿นฯยอฯกพอฯด
เทียบอักษรไทย
[ก้นยอกพอด]
ความหมาย

ดู...ก้นตั้งป้อด

ออกเสียงล้านนา
ก้นตั้งป้อด
อักษรล้านนา
ก้฿นฯทั่งฯพอฯด
เทียบอักษรไทย
[ก้นทั่งพอด]
ความหมาย

ก.หกล้มก้นกระแทก; ก้นยอกป้อด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นยอกป้อด (ก้฿นฯยอฯกพอฯด)