หน้าหลัก
ก้นมูลี
ก้นมูลี
ก้฿นฯมูลี
[ก้นมูลี]

น.ส่วนท้ายของบุหรี่ที่เหลือจากการสูบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นมูลี (ก้฿นฯมูลี)