หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นป้อด
อักษรล้านนา
ก้฿นฯพอฯด
เทียบอักษรไทย
[ก้นพอด]
ความหมาย

น.ก้นปอด - ก้นที่สอบเล็กกว่าปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นป้อด (ก้฿นฯพอฯด)