หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นปล่อง ออกเสียง ก้นป่อง
อักษรล้านนา
ก้฿นฯป่ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ก้นปล่อง]
ความหมาย

น.ก้นปล่อง - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ก้นป่อง''; ก้นปล่อง เป็นชื่อยุงชนิดหนึ่งที่เป็นพาหะเชื้อไข้มาเลเรีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นป่อง (ก้฿นฯป่ลฯอฯง)