หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นปิ้น
อักษรล้านนา
ก้฿นฯปิ้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ก้นปลิ้น]
ความหมาย

น.ก้นปลิ้น ดู...ก้นจี๊

ออกเสียงล้านนา
ก้นจี๊
อักษรล้านนา
ก้฿นฯชี้
เทียบอักษรไทย
[ก้นชี้]
ความหมาย

น.พริกชี้ฟ้า - พริกชนิดหนึ่ง ปลายของผลชี้ขึ้น เรียก พิกก้นจี๊ หรือ พิกก้นปิ้น ว.เรียกส่วนก้นที่กระดกสูงขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นปิ้น (ก้฿นฯปิ้ลฯร)