หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นตูบ้าน
อักษรล้านนา
ก้฿นฯทูบ้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นทูบ้าน]
ความหมาย

ดู...ก้นตู

ออกเสียงล้านนา
ก้นตู
อักษรล้านนา
ก้฿นฯทู
เทียบอักษรไทย
[ก้นทู]
ความหมาย

น.ด้านหลังของบ้านหรือเรือน; ก้นตูบ้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นตูบ้าน (ก้฿นฯทูบ้าฯนฯ)