หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นตั๋ง
อักษรล้านนา
ก้฿นฯตังฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นตัง]
ความหมาย

น.เป็นคำกล่าวค่อนแคะคนที่นั่งคุยนานไม่รู้จักเลิก เสมือนหนึ่งมีตั๋ง(ยางไม้เหนียว)ติดก้นไว้จนลุกไม่ขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นตั๋ง (ก้฿นฯตังฯ)