หน้าหลัก
ก้นตั๋ง
ก้นตั๋ง
ก้฿นฯตังฯ
[ก้นตัง]

น.เป็นคำกล่าวค่อนแคะคนที่นั่งคุยนานไม่รู้จักเลิก เสมือนหนึ่งมีตั๋ง(ยางไม้เหนียว)ติดก้นไว้จนลุกไม่ขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นตั๋ง (ก้฿นฯตังฯ)