หน้าหลัก
ก้นจุ้น
ก้นจุ้น
ก้฿นฯจุ้ร
[ก้นจุ้น]

น.ตูดไก่ที่ยื่นออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นจุ้น (ก้฿นฯจุ้ร)