หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นจุ้น
อักษรล้านนา
ก้฿นฯจุ้ร
เทียบอักษรไทย
[ก้นจุ้น]
ความหมาย

น.ตูดไก่ที่ยื่นออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นจุ้น (ก้฿นฯจุ้ร)