หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้นง้อน
อักษรล้านนา
ก้฿นฯง้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ก้นง้อน]
ความหมาย

ดู...ก้นกึ่ง

ออกเสียงล้านนา
กันกึ่ง
อักษรล้านนา
ก้฿นฯกึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นกึ่ง]
ความหมาย

น.สะโพกโด่ง; ก้นง้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นง้อน (ก้฿นฯง้อฯร)