หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กันกึ่ง
อักษรล้านนา
ก้฿นฯกึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้นกึ่ง]
ความหมาย

น.สะโพกโด่ง; ก้นง้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นกึ่ง (ก้฿นฯกึ่งฯ)