หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้งๆลายๆ
อักษรล้านนา
ก้฿งฯๆ ลาๆยฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้งๆ ลายๆ]
ความหมาย

ว.มีลวดลายเป็นด่างดวง,มีลายเลอะๆ; ก่านโก้งลายเลน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้งๆ ลายๆ (ก้฿งฯๆ ลาๆยฯ)