หน้าหลัก
ก้งๆ ลายๆ
ก้งๆลายๆ
ก้฿งฯๆ ลาๆยฯ
[ก้งๆ ลายๆ]

ว.มีลวดลายเป็นด่างดวง,มีลายเลอะๆ; ก่านโก้งลายเลน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้งๆ ลายๆ (ก้฿งฯๆ ลาๆยฯ)