หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้ง
อักษรล้านนา
ก้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้ง]
ความหมาย

ว.มีลวดลายหลายสีปะปนกัน; โก้ง ก็ว่า เช่น หมาที่มีหลายสี เรียก หมาก้ง, หมาโก้ง; ผ้าตาหมากรุก เรียก ผ้าต๋าก้ง, ผ้าต๋าโก้ง; ตัวดำด่าง เรียก ตั๋วเป๋นก้ง, คนเป็นโรคผิวหนัง เรียก คนเป๋นก้งเป๋นลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ง (ก้฿งฯ)