หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่ำเส้า
อักษรล้านนา
ก่ฯาเสั้า
เทียบอักษรไทย
[ก่ำเส้า]
ความหมาย

ว.คล้ำ,หม่นหมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำเส้า (ก่ฯาเสั้า)