หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่ำพ้า
อักษรล้านนา
ก่ฯาระฯพ้า
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพร้า]
ความหมาย

น.เรียกเซลล์ผิวหนังชั้นนอกของคนและสัตว์ว่า หนังก่ำพ้า - หนังกำพร้า ว.กำพร้า - ไม่มีบิดาหรือมารดาเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำพ้า (ก่ฯาระฯพ้า)