หน้าหลัก
ก่ำปุ๊ง
กําพุ้ง
[ก่ำพุ้ง]

น.แมงมุม - แมงจำพวกหนึ่ง ลำตัวแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน และส่วนท้อง มีเขี้ยว มี ๘ ขา บางชนิดชักใย บางชนิดขุดรูอยู่ใต้ดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปุ๊ง (กําพุ้ง)