หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่ำปี
อักษรล้านนา
กําพี
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพี]
ความหมาย

น.คัมภีร์,ตำรา; ก๋ำปี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปี (กําพี)