หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ำปิ๋
อักษรล้านนา
กําปิ
เทียบอักษรไทย
[ก่ำปิ]
ความหมาย

น. กะปิ - เครื่องปรุงอาหารสีน้ำตาลหรือแดงคล้ำ รสเค็ม ทำด้วยกุ้งหรือเคย โขลกกับเกลือจนเข้ากันแล้วหมักไว้จนได้ที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปิ๋ (กําปิ)