หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ำปอส้ม
อักษรล้านนา
กําพํอฯส้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพอส้ม]
ความหมาย

ว.อมเปรี้ยวอมหวาน (ออกทางรสเปรี้ยวมากกว่ารสหวาน); ก๋ำปอส้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปอส้ม (กําพํอฯส้฿มฯ)