หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ำปอง
อักษรล้านนา
กําพอฯง
เทียบอักษรไทย
[ก่ำพอง]
ความหมาย

น๑.ราวลูกกรงเรือนหรือเกวียน ลักษณะเป็นซี่ไม้กลมหรือเหลี่ยม น๒.ไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกสีเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำปอง (กําพอฯง)