หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่ำบี้ ออกเสียง ก่ำบี้
อักษรล้านนา
กําบี้
เทียบอักษรไทย
[ก่ำบี้]
ความหมาย

น.แมลงปอ ถิ่นเหนือเรียก ''ก่ำบี้'' และยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ อีก เช่น ก๋ำบี้ กะบี้ อี่บี้: แมลงปอ - ลักษณะโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ส่วนเหมือนแมลงทั่วไป ได้แก่ ''ส่วนหัว'' หัวใหญ่ ตารวม ทำให้สามารถมองเห็นได้รอบตัว, ปากเป็นแบบกัดกิน: ''ส่วนอก'' ประกอบด้วยปีก 2 คู่ บางใส ขา 6 ขา: ''ส่วนท้อง'' มักยาวกว่าส่วนอื่นทำให้แมลงปอมีรูปร่างเรียวยาว เป็นปล้องๆ มี 10 ปล้อง มีระยางค์ที่ปลายท้องยาวแหลม มีหน้าที่ช่วยในการสืบพันธุ์: แมลงปอมีวงจรชีวิต 3 ช่วง คือ เป็นไข่ เป็นตัวโม่ง และโตเต็มวัย ไม่มีระยะดักแด้: แมลงปอเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอันตรายสำหรับโลกของแมลง แต่ไม่มีพิษภัยใดๆ กับคน และยังเป็น ''ตัวห้ำ'' กินเหยื่อที่เป็นแมลงทุกชนิดที่อ่อนแอกว่า ช่วยกำจัดแมลงที่ชอบสร้างความรำคาญ หรือนำโรคมาสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น ยุง ริ้น แมลงวัน แมลงหวี่ ฯลฯ จึงกล่าวได้ว่า ''แมลงปอเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยวิธีธรรมชาติหรือชีววิธี; ก๋ำบี้,กะบี้,อี่บี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำบี้ (กําบี้)