หน้าหลัก
ก่ำบี้
ก่ำบี้
กําบี้
[ก่ำบี้]

น.แมลงปอ; อี่บี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำบี้ (กําบี้)