หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ำ
อักษรล้านนา
กํา
เทียบอักษรไทย
[ก่ำ]
ความหมาย

ว.สีคล้ำ,สีม่วงเข้ม เช่น เข้าสาลีก่ำ - ข้าวโพดที่มีสีคล้ำ; หน้าแดงก่ำ - สีหน้าที่โกรธจัด หรือถูกแดดร้อนจัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ำ (กํา )