หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ายเกิ๋น
อักษรล้านนา
ก่ายฯเกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ายเกิน]
ความหมาย

ก.นำเอาพะอง หรือบันไดขนาดเล็กไปพาดบริเวณที่จะปีนขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ายเกิ๋น (ก่ายฯเกินฯ)