หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ายง้อน
อักษรล้านนา
ก่ายฯง้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ก่ายง้อน]
ความหมาย

ก.นอนขาไขว่ห้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ายง้อน (ก่ายฯง้อฯร)